Graver søges til Tanderup pastorat - Brænder du for kirkegårdsarbejde og kirkelige handlinger?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Tanderup pastorat søger en selvstændig graver til Tanderup sogn.

Stillingen er på 27 timer pr. uge.

Fakta om sognet:

 • Tanderup sogn har 354 (folkekirke-)medlemmer
 • Der er 1 organist og 3 kor, samt menighedsråd
 • Præsten deles med Gelsted sogn
 • Der er ca. 4 bisættelser/begravelser, og der er i alt ca. 5 vielser og lørdagsbarnedåb om året
 • Der er ca. 33 gudstjenester om året

Opgaver:

 • Passe og vedligeholde kirkegården og kirkens område
 • Kirkegårdsadministration
 • Kirketjener – deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Deltage i menighedsrådsmøder

Kvalifikationer:

 • Udlært gartner, tilsvarende eller har stor interesse for arbejde med grønne områder
 • Uddannet kirketjener eller har mod på oplæring

Vi forventer:

 • Du er en aktiv, positiv og loyal medarbejder
 • Du skal indgå i et samarbejde med ansatte og menighedsråd

Vi tilbyder:

 • Uformel omgangstone
 • Selvstændigt arbejde, hvor du selv planlægger din arbejdsdag
 • Oplæring i arbejdet på kirkegården, samt oplæring i de kirkelige handlinger
 • Relevante kurser, herunder den obligatoriske graveruddannelse

Start tidspunkt: Hurtigst muligt

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. 

Ansættelse sker ved Tanderup Sogns Menighedsråd beliggende Tanderupvej 73. 5591 Gelsted

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, såfremt den der ansættes ikke har gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, hvis den der ansættes har gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.916,00 kr. – 410.442,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 338.012,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 21.562 kr (hvis ikke-uddannet) og 22.026 kr. månedligt (hvis uddannet) (incl. rådighedstillæg) ved ansættelse på 27 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

For at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Gerda Christensen tlf. 20270497 eller kontaktperson Georgina Bodo tlf. 60713989

Ansøgning med referencer sendes til 7810fortrolig@sogn.dk senest d. 7. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (27-27 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

TANDERUP MENIGHEDSRÅD, Tanderupvej, 5591 Gelsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055568

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet