Socialpædagoger til regionalt botilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger kolleger til tværfaglige teams

 • Drømmer du om at arbejde på et specialiseret tilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade?
 • Har du erfaring med eller interesse for neuropædagogik og roskabende sansestimulation?
 • Er du faglig bevidst og får energi som team-player?
Hvis du har nikket jo til vores annonce indtil nu, så har vi brug for dig!

Velkommen til Kingstrup
Kingstrup er en afdeling i Socialcenter Lillebælt på Region Syddanmarks Socialområde. Vi er et højt specialiseret døgntilbud for 20 borgere med erhvervet hjerneskade, og vores tilbud er beliggende i skønne omgivelser i Gelsted på Fyn.

Vi er ca. 80 medarbejdere bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, servicepersonale og administration. Derudover er vi uddannelsessted for pædagogstuderende og SSA-elever.

Arbejdstiden tilrettelægges med skiftende arbejdstider og med arbejde hver anden weekend.

I Region Syddanmark skal alle stillinger slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning.

Hvad går jobbet ud på?
Som socialpædagog i døgntilbuddet vil du i et tværprofessionelt samarbejde have til opgave at understøtte, at borgerne på Kingstrup oplever et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Målgruppen for tilbuddet er borgere med erhvervet hjerneskade, fortrinsvist præget af kognitive følgevirkninger af frontal karakter.

 • Din hverdag vil være med vekslen af praktiske opgaver og relationelt arbejde, hvor omdrejningspunktet er samvær og tilbud for borgere med højt støttebehov i egen bolig én til én
 • Du lykkes med de faglige indsatser via samarbejdet i team- og i klyngefællesskab
 • Du bringer faglig dialog, sparring og feedback ind i samarbejdet
 • Du har sammen med dine kollegaer, et fælles ansvar for udarbejdelse af statusoplæg og faglige beskrivelser af strukturer og tilgange til den enkelte borger
 • Du vil i samarbejde med kollegaer kunne træffe beslutninger i forhold til den daglige organisering og i forhold til tilrettelæggelsen af borgerens daglige tilbud.
Hvilke kompetencer kræver jobbet?

 • Du skal have en uddannelse som socialpædagog
 • Du skal have ro og tålmodighed i arbejdet og samværet med borgere, der har behov for tæt en-til-en støtte i deres hverdagsliv
 • Du skal kunne sikre at tilbyde / udføre rutiner og gentagelser i samværet, da dette er vigtig støtte til, at borgeren over tid kan genkende og føle sig tryg i samværet og i sine hverdagsrutiner
 • Du skal tage ansvaret for at etablere og fastholde professionelle, troværdige og tillidsvækkende relationer i samarbejdet med borgeren, og være rolig og tydelig i din kommunikation om, hvad der er af aftaler i samarbejdet om tilbuddet.
 • Stillingen kræver kørekort til personbil.
Hos os vil du opleve

 • En udviklende arbejdsplads som forventer, at du bringer din faglighed i spil og hvor du ligeledes kan forvente faglig sparring og udvikling
 • At du får god introduktion til specialet
 • At du modtager regelmæssig supervision, og deltager i faglige borgerkonferencer og dialogorienterede klyngemøder
 • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde
 • Kursus og uddannelse efter en personlig kompetenceudviklingsplan. Inden for det første år kan du forvente, at deltage i særligt tilrettelagt Neuropædagogisk grunduddannelse. Derudover kompetenceudvikling via øvrige kursusdage, temadage, sidemandsoplæring, faglig sparring, E-læring og teamudviklingsprocesser
 • Overenskomstløn og evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale.
Har du brug for yderligere information til stillingen så tjek vores hjemmeside: http://www.socialcenterlillebaelt.dk/wm494286

Du er også velkommen til at kontakte nedenstående mellem kl. 08.00 og 09.00:

Afdelingsleder Maibritt Kibsgaard tlf. 24 96 56 16
Afdelingsleder Nethe Junkerby tlf. 29 66 88 02

I din ansøgning vil vi bede dig om at have fokus på at beskrive, hvad du gør dig af tanker om at søge et job i et døgntilbud for borgere med hjerneskader af frontal karakter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist: Den 13. december 2023

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 21. december 2023

Tiltrædelser: Den 1. februar 2024

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, afdeling Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5561 Gelsted, tlf. 99 44 27 00

Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Kingstrup, Fredehjemsvej , 5591 Gelsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949250

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet