Social- og sundhedsassistent til regionalt botilbud for mennesker med senhjerneskade

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 • Drømmer du om at arbejde på et specialiseret tilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade?
 • Ønsker du at arbejde med neuropædagogik?
 • Er du faglig bevidst og får energi som team-player?
Kan du nikke ja til ovenstående, så har vi brug for dig!


Velkommen til Kingstrup
Kingstrup er en afdeling af Socialcenter Lillebælt. Vi er et højt specialiseret regionalt døgntilbud for 22 borgere med erhvervet hjerneskade og er beliggende i skønne omgivelser i Gelsted på Fyn.

Vi er ca. 80 medarbejdere bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, servicepersonale og administration. Derudover er vi uddannelsessted for pædagogstuderende og SSA-elever.

Arbejdstiden tilrettelægges med skiftende arbejdstider og med arbejde hver anden weekend.

I Region Syddanmark skal alle stillinger i regionen slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning.

Hvad går jobbet ud på?
Som social- og sundhedsfaglig medarbejder i døgntilbuddet vil du i et tværprofessionelt samarbejde have til opgave at understøtte, at borgerne på Kingstrup oplever et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Målgruppen for tilbuddet er borgere med erhvervet hjerneskade, fortrinsvist præget af kognitive følgevirkninger af frontal karakter.

 • Din hverdag vil være med vekslen af praktiske opgaver og relationelt arbejde, hvor omdrejningspunktet er samvær og tilbud for borgere i deres bolig eller med afsæt i fællesarealerne i hverdagslivet
 • Du vil have ansvar for medicinhåndtering samt være tovholder på at sikre overblik og opfølgning på sundhedsplaner og konkret beskrevne sundhedsforløb for borgerne i dit team
 • Du skal lykkes med de faglige indsatser via samarbejdet i teamet og i klyngefællesskabet
 • Du vil have til opgave at bringe faglig dialog, sparring og feedback ind i samarbejdet
 • Du har sammen med dine kollegaer, et fælles ansvar for udarbejdelse af statusoplæg og faglige beskrivelser af strukturer og tilgange til den enkelte borger
 • Du vil i samarbejde med kollegaer kunne træffe beslutninger i forhold til den daglige organisering og i forhold til tilrettelæggelsen af borgerens daglige tilbud.
Hvilke kompetencer kræver jobbet?

 • Du skal have en uddannelse som social- og sundhedsassistent og selvstændigt kunne varetage sundhedsopgaver samt formidle og instruere hertil
 • Du skal have ro og tålmodighed i arbejdet og samværet med borgere og kunne justere dit tilbud efter borgerens udtrætning og behov på dagen
 • Du skal tage ansvaret for at etablere og fastholde professionelle, troværdige og tillidsvækkende relationer i samarbejdet med borgeren
 • Stillingen kræver kørekort til personbil.
Hos os vil du opleve

 • En udviklende arbejdsplads som forventer, at du bringer din faglighed i spil og hvor du ligeledes kan forvente faglig sparring og udvikling
 • At du får god introduktion til specialet
 • At du modtager regelmæssig supervision, team- og klyngemøder
 • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde
 • Kursus og uddannelse efter en personlig kompetenceudviklingsplan. Inden for det første år kan du forvente, at deltage i særligt tilrettelagt Neuropædagogisk grunduddannelse. Derudover kompetenceudvikling via øvrige kursusdage, temadage, sidemandsoplæring, faglig sparring, E-læring og teamudviklingsprocesser
 • Overenskomstløn og evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale.
Har du brug for yderligere information så tjek vores hjemmeside:

http://www.socialcenterlillebaelt.dk/wm494286

eller kontakt afdelingsleder Nethe Junkerby tlf. 29 66 88 02 mellem kl. 08.00 og 09.00

I din ansøgning vil vi bede dig om at have fokus på at beskrive, hvad du gør dig af tanker om at søge et job i et døgntilbud for borgere med hjerneskader af frontal karakter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist: Den 14. december 2023

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 20. december 2023

Tiltrædelse: Den 1. februar 2024

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, afdeling Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted, tlf. 99 44 27 00

Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Kingstrup, Fredehjemsvej , 5591 Gelsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949067

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet