Middelfart Kommune får 1,5 millioner kroner til udvikling af ældrevenlige byrum og boformer

dato

Middelfart Kommune forventer en stigning på 2.600 borgere over 65 år frem til 2035.
For at imødekomme denne udvikling, har kommunen i samarbejde med Ældrerådet lanceret projektet "Etablering af ældrevenlige byrum og boformer". Projektet har modtaget en bevilling på 1.532.350 kr. fra Social- og Boligstyrelsen.

Formålet er at fremme livsglæden og velfærden blandt de ældre borgere, da alderdommen kan medføre risikofaktorer for deres fysiske og psykiske velfærd. Projektet vil gennem borgermøder, interviews og observationer udarbejde en plan for indretning af byrum og boformer, der tilgodeser de ældres behov. Derudover vil projektet styrke mødet mellem generationer og fremme en sundere livsstil blandt de ældre.

https://middelfart.dk/nyheder/2023/byggeri-og-arkitektur/middelfart-kommune-far-1-5-millioner-kroner-til-udvikling-af-aeldrevenlige-byrum-og-boformer/
Kilde: Middelfart Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.