Glat føre vanskeliggør tømning af affaldsbeholdere

dato

Affaldshåndtering er en vigtig del af vores daglige liv, og det er afgørende, at det håndteres effektivt og rettidigt.

I den seneste tid har der dog været udfordringer med at nå frem til alle affaldsbeholdere i vores område.

Det er blevet meddelt, at der vil blive gjort et nyt forsøg på at nå frem til de berørte affaldsbeholdere i næste uge. Dette er en del af en løbende indsats for at sikre, at alle affaldsbeholdere tømmes som planlagt og at ingen husholdninger oplever unødige forstyrrelser.

Det er vigtigt at bemærke, at mens denne situation er uheldig, er det en midlertidig udfordring. Alle berørte parter opfordres til at være tålmodige, mens problemet bliver løst.

Vi vil fortsætte med at opdatere alle berørte om status på situationen. Vi sætter pris på din forståelse og samarbejde i denne sag.


https://middelfart.dk/nyheder/2024/miljo/glat-fore-vanskeliggor-tomning-af-affaldsbeholdere/
Kilde: Middelfart Kommune