Ambitiøs og stor VE-aftale: Anlæg skal gøre Middelfart Kommune selvforsynende med grøn strøm i 2030 og bidrage til mindre belastning af klimaet

Foto: Middelfart Kommune.
dato

Middelfart Byråd har indgået en aftale for vedvarende energi, der skal bidrage til den grønne omstilling af elproduktionen.

Aftalen er en del af kommunens ambition om at være selvforsynende med elektricitet fra sol og vind i 2030 og reducere CO2-udledningen.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen udtaler, at Middelfart Kommune er en frontløber i forhold til grøn omstilling og at de tør tage store beslutninger. For at nå målet om selvforsyning med grøn strøm, er der brug for vedvarende energianlæg, der kan producere 500.000 MWh/år i 2030.

Aftalen vil også skabe flere arbejdspladser, give billigere, grøn strøm og varme til borgere og virksomheder, og øge fokus på grøn omstilling til gavn for klimaet.


https://middelfart.dk/nyheder/2024/planer/ambitios-og-stor-ve-aftale-anlaeg-skal-gore-middelfart-kommune-selvforsynende-med-gron-strom-i-2030-og-bidrage-til-mindre-belastning-af-klimaet/
Kilde: Middelfart Kommune