Afdelingsleder

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdelingsleder til opholdsstedet Damkjærgård søges.

Er du ledelsesmæssig stærk, er du autentisk i din tilgang, har du socialpædagogisk behandling i blodet og har du et stort fokus på personalets trivsel og udvikling – så er det lige dig vi søger.

Opholdsstedet Damkjærgård søger pr. 1. august 2023 en fagligt stærk pædagogisk leder til et

miljøterapeutisk opholdssted for børn og unge i alderen 7 til 23 år.

Vi ønsker en leder, som kan være fyrtårnet for en dedikeret personalegruppe og som brænder for at skabe en tryg og stabil hverdag for vores børn og unge.

Damkjærgård ligger i de smukkeste landlige omgivelser ved Harndrup på Fyn.

 

Om Damkjærgård

Fælles for husets børn og unge er, at de alle har brug for en massiv pædagogisk behandlingsmæssig indsats med fokus på deres følelsesmæssige udvikling og trivsel. Alle vores børn og unge er døgnindskrevet og går i eksterne skoler samt deltager i forskellige fritidsinteresser i nærmiljøet.

Børnene og de unge er kendetegnet ved, at de i opvæksten har været udsat for omsorgssvigt, er tilknytningsforstyrret, kan have kognitive udfordringer grundet omsorgssvigt og adfærd der ligger i den lettere del af autismespektret.

Barnets udfordringer ses ofte i kombination med familiemæssige problemer.

Målgruppen er/ kan være udfordret i deres evne til følelsesmæssig tilknytning og relations dannelse og kan reagere med adfærdsmæssige problemer.

Hverdagen på Damkjærgård er bygget op omkring en familielignende tydelig struktur, med vægt på relations opbygning, omsorg og anerkendelse som omdrejningspunktet for alle vores metodevalg.

Vi lægger vægt på, at indsatsen overfor det enkelte barn/den unge, er afpasset i forhold til deres behov for støtte og vi ser bag om adfærd med nysgerrighed på hvad der er i spil og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone med en tænkning om at vi som mennesker udvikler vores følelser, adfærd og relationer i samspillet med andre.

Vi henter vores inspiration og metoder fra bla. den miljøterapeutiske ramme, fra den narrative tilgang og fra en systemisk og neuroaffektiv tænkning.   

Du kan læse mere om Damkjærgård ved at gå ind på CESA’s hjemmeside: www.cesa.dk

 

Om jobbet som afdelingsleder

 Som afdelingsleder af Damkjærgård vil du, med reference til CESA’s øverste leder, få ansvaret for:

  • den daglige ledelse
  • pædagogiske tilgang til børnene og de unge
  • personaleledelse og udvikling
  • det økonomiske ansvar for Damkjærgårds daglige drift, i samarbejde med centerchef

Som leder på Damkjærgård vil du aldrig står alene, idet du indgår i et tæt teamsamarbejde med de øvrige ledere i CESA.

Vi vægter det tværfaglige samarbejde og har tilknyttet en socialrådgiver, som tager sig af samarbejdet med kommuner og deltager i statusmøder mm. Derudover kan der tilknyttes psykolog fra CESA, som har samtaler med børnene og de unge efter behov.

Ledelsen af Damkjærgård vil ske i et tæt teamsamarbejde med CESA’s leder og Damkjærgårds tilknyttede socialrådgiver.

Vi lægger vægt på et stort personligt engagement, faglig tilgang funderet i viden og metoder og robusthed til en hverdag med mange bolde i luften.

Vi ønsker et tæt samarbejde med børnene og de unges familier og professionelle samarbejdspartnere og søger derfor en leder, der har inddragelse, som en vigtig værdi i sit arbejde.

I stillingen indgår der bagvagtsordning som deles med Damkjærgårds øverste leder.

Om CESA

CESA er en forening, der arbejder for at forbedre socialt udsatte børn og unges vilkår. Foreningens formål er almennyttigt og velgørende. Vi leverer ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgernes behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet. Værdigrundlaget er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundliggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. Vi er en nonprofit virksomhed, der har en miljøterapeutisk, systemisk og kognitiv tilgang til arbejdet.

Det er tanken, at CESA som organisation skal være et ressourcecenter, hvorfra CESA’s tilbud kan trække på forskellige kompetencer, ligesom de kompetencer, der udvikles på Damkjærgård indgår i ressourcecentret. 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid, og der kan være tale om døgnarbejde. Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer. Forventet tiltrædelse for lederen er 1. august 2023.

Det praktiske

Ansøgningsfristen til lederstillingen er mandag den 12. juni 2023 kl. 10.00., send ansøgning og CV til post@cesa.dk.

Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du ringe til centerchef Kristian Viskum, tlf. 21834791.

Samtaler om lederstillingen forventes afholdt tirsdag den 20. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Middelfart Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

CESA - Damkjærgård, Berlin 17, 5463 Harndrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Via e-mail: tolul@fmk.dk

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5839952

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet